BAROQUE BOOK DESIGN

Hoe evolueerde het boek in de barok? Waarom ging een uitgever als Balthasar Moretus samenwerken met vooraanstaande kunstenaars? Welke visie dragen hedendaagse vernieuwers in het boekenvak uit? De tentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus 'BAROQUE BOOK DESIGN. Een verhaal over vriendschap en samenwerking' toont de liefde voor het vak van de uitgever. Hoe hij kunstenaar, drukker en vormgever in het verleden en het heden motiveert tot de creatie van een topproduct.

Het barokboek: een fortuinlijke co-creatie tussen Balthasar Moretus en Peter Paul Rubens

In de 16de eeuw ontstonden veel nieuwe soorten boeken. En dat is voor een groot stuk te danken aan uitgevers als de famile Plantin-Moretus. Ze zochten naar manieren om nieuwe kennis en ideeën op papier vast te leggen en te ordenen. Ze dachten na over hoe teksten beter gezet konden worden, hoe beeld en tekst zich tot elkaar verhouden, wat een titelpagina is... Hier ontstond het boek zoals we dat vandaag nog grotendeels kennen.

Balthasar I Moretus zette een volgende grote stap in de ontwikkeling van de boekarchitectuur: hij ging vooraanstaande kunstenaars inzetten voor het boekontwerp. Zo gaf hij Peter Paul Rubens de opdracht om de illustraties voor zijn nieuwe gebedenboeken te verzorgen. Maar ook Erasmus Quellinus, Karel de Mallery, Peeter de Jode en Abraham Van Diepenbeeck leverden ontwerpen voor titelpagina's en illustraties aan Balthasar Moretus.

De hedendaagse uitgever als regisseur

Ook vandaag nemen uitgevers nog altijd de rol op van regisseur in de vernieuwing van de boekarchitectuur. Het Museum Plantin-Moretus legt in de expo de overeenkomsten bloot tussen de werkwijze van Balthasar Moretus en een hedendaags uitgeversproject. Hoe een toonaangevend hedendaagse uitgever naar het boek kijke en in samenwerking met kunstenaars het boek steeds weer heruitvindt.

Een verhaal over vriendschap en samenwerking

De tentoonstelling toont de liefde voor het vak van de uitgever. Hoe hij kunstenaar, drukker en vormgever in het verleden en het heden motiveert tot de creatie van een topproduct. Met een lezingenreeks, workshops, collectiebezoeken en atelierbezoeken draagt het museum deze passie verder uit naar de bezoekers.

Museum Plantin-Moretus | 28.09.2018 - 06.01.2019

Collectie Museum Plantin-Moretus Antwerpen

Contact

Vrijdagmarkt 22
Antwerpen
+32 32 21 14 50
http://www.museumplantinmoretus.be
museum.plantin.moretus@stad.antwerpen.be

Book now

Opening Days

Special opening days

Special closing days

Individual visitors

Price per person: 8

Koop hier jouw toegangstickets

Gratis voor houders van Baroque Festival Card.

Reduction rates

> 65: 6.

12 - 25: 6.

< 12: 0.

Card holders

City Card: true.

Groups

Prices

Minimum people per group.

Maximum people per group.

Price per person: €

Price per group: €

Schools

Prices

Anderen bekeken ook

Cokeryen - Photo Film Food. Tony Le Duc/Frans Snijders - copyright KBC Rockoxhuis Antwerpen

Cokeryen - Photo Film Food. Tony Le Duc/Frans Snijders

Culinair fotograaf Tony Le Duc slaagt erin basisvoedsel tot kunst te verheffen. Een gave die ook barokschilder Frans Snijders had.

Jan Fabre - copyright Carlotta Manaigo

Jan Fabre

De Orde van de augustijnen ging in 1628 in zee met de drie grootste Antwerpse barokschilders om altaarstukken voor de Sint-Augustinuskerk te maken.

Lezingen en conferenties in het Rubenianum - copyright Joris Luyten

Lezingen en conferenties in het Rubenianum

Als het over barok gaat beschikt Antwerpen over uitmuntende kennis bij het Rubenianum.

[object Object]