City Card Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van de Antwerp City Card:

1. De Antwerp City Card is strikt persoonlijk
 en niet overdraagbaar. Bij aflevering van de Antwerp City Card ontvang je de Antwerp City Card gids en dien je je naam in te vullen in de daartoe voorziene plaats in de gids.

2. De Antwerp City Card, de vouchergids en de pochette kunnen niet afzonderlijk verkocht worden.

3. In de aanloop naar en tijdens 
tijdelijke tentoonstellingen of wegens onderhoudswerken, is het mogelijk
 dat permanente collecties in musea en bezienswaardigheden niet kunnen worden bezocht. Deze niet-toegankelijkheid geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de Antwerp City Card.

4. Tenzij anders aangegeven hebben de kortingbedragen toepassing op het standaard tarief voor volwassenen. De kortingen en voordelen zijn niet cumuleerbaar met andere voordelen. Producten en diensten in de Antwerp City Card kunnen niet in cash worden uitbetaald.

5. De Antwerp City Card kan niet worden vervangen of terugbetaald.

6. Elk frauduleus gebruik of ernstig vermoeden van frauduleus gebruik van de Antwerp City Card door de kaarthouder zal leiden tot deactivatie van de kaart.

7. Stadsmarketing en Toerisme vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen die voortkomen uit producten of diensten die via de Antwerp City Card worden aangeboden.

8. Stadsmarketing en Toerisme vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of kosten die voortkomen uit het niet of in onvoldoende mate leveren van een dienst of product uit de Antwerp City Card gids door de aanbieder.

9. Stadsmarketing en Toerisme vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of kosten van welke aard dan ook, verbonden aan het gebruik van de Antwerp City Card of van gegevens die door de kaarthouder zelf verleend zijn.

10 . Namaak van de Antwerp City Card is verboden en zal juridisch worden vervolgd.

11. Stadsmarketing en Toerisme vzw kan je naam, adres en e-mail bijhouden voor eigen promotionele doeleinden. Stadsmarketing en Toerisme vzw neemt alle wettelijke bepalingen, opgenomen in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in acht.

12. Opmerkingen over de Antwerp City Card of
 de verkoop ervan dienen schriftelijk te worden geformuleerd aan Stadsmarketing en Toerisme vzw, Grote Markt 15, 2000 Antwerpen.

13. Stadsmarketing en Toerisme vzw heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen.

14. Alle gegevens worden verstrekt zoals ze 
bij Stadsmarketing en Toerisme vzw bekend waren 
bij het plaatsen van deze gegevens, onder voorbehoud van wijzigingen en invoerfouten.