City Card Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van de Antwerp City Card:

1. De Antwerp City Card is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. De Antwerp City Card en het voucherboekje kunnen niet afzonderlijk verkocht worden.

3. In de aanloop naar en tijdens tijdelijke tentoonstellingen of wegens onderhoudswerken, is het mogelijk dat permanente collecties in musea en bezienswaardigheden niet kunnen worden bezocht. Deze niet-toegankelijkheid geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de Antwerp City Card.

4. Tenzij anders aangegeven hebben de kortingbedragen toepassing op het standaard tarief voor volwassenen. De kortingen en voordelen zijn niet cumuleerbaar met andere voordelen. Producten en diensten in de Antwerp City Card kunnen niet in cash worden uitbetaald.

5. De Antwerp City Card kan niet worden vervangen of terugbetaald bij verlies of diefstal van de kaart.

6. Elk frauduleus gebruik of ernstig vermoeden van frauduleus gebruik van de Antwerp City Card door de kaarthouder zal leiden tot deactivatie van de kaart.

7. Stad Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen die voortkomen uit producten of diensten die via de Antwerp City Card worden aangeboden.

8. Stad Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of kosten die voortkomen uit het niet of in onvoldoende mate leveren van een dienst of product uit de Antwerp City Card gids door de aanbieder.

9. Stad Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of kosten van welke aard dan ook, verbonden aan het gebruik van de Antwerp City Card of van gegevens die door de kaarthouder zelf verleend zijn.

10. Namaak van de Antwerp City Card is verboden en zal juridisch worden vervolgd.

11. Stad Antwerpen kan je naam, adres en e-mail bijhouden voor eigen promotionele doeleinden Stad Antwerpen neemt alle wettelijke bepalingen, opgenomen in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in acht.

12. Opmerkingen over de Antwerp City Card of de verkoop ervan dienen schriftelijk te worden geformuleerd aan Visit Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen of via info@visitantwerpen.be .

13. Stad Antwerpen heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen.

14. Alle gegevens worden verstrekt zoals ze bij Stad Antwerpen bekend waren bij het plaatsen van deze gegevens, onder voorbehoud van wijzigingen en invoerfouten.