Toegankelijkheid, aansprakelijkheid en privacy

Aansprakelijkheid Dit is de officiële website van Visit Antwerpen (Stad Antwerpen). De stad Antwerpen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De coördinatie ligt bij de bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing (Visit Antwerpen). We engageren ons om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden. Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stellen we het op prijs dat u dit laat weten via info@visitantwerpen.be. Ook voor suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of klachten kan u terecht op dit adres.

Activiteiten UiT In Antwerpen

De activiteiten die u op www.visitantwerpen.be/evenementen en ook via het zoekveld kan terugvinden, komen uit de UiTdatabank. De invoer in deze databank gebeurt door stadsdiensten, maar ook door bewoners, verenigingen, andere overheden en bedrijven. Zo heeft u een uitgebreid activiteitenoverzicht. Maar de stad Antwerpen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten op deze pagina’s.

Auteursrechten

De stad Antwerpen behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag met bronvermelding.

Privacy

De stad Antwerpen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van www.visitantwerpen.be. De stad is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Maar informatie over het surfgedrag op www.visitantwerpen.be wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. Gegevens die de stad Antwerpen via een e-mail of invulformulier ontvangt, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag, aanvraag of reactie. De website maakt gebruik van cookies voor de inschrijvingen op de nieuwsbrief.

U kan via info@visitantwerpen.be altijd navragen of uw gegevens in een databank zijn opgeslagen. Is dit het geval, dan heeft u altijd het recht deze in te kijken en indien gewenst te laten corrigeren. Uw aanvraag wordt dan aan de stadsdienst die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens overgemaakt.

E-loket

Officiële documenten, aangevraagd via het e-loket, worden enkel afgeleverd indien uw identiteit en uw relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.

De stad Antwerpen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met DL_e-loket@stad.antwerpen.be.

Meer informatie over de federale privacycommissie en de privacywet vindt u op www.privacy.fgov.be.

Toegankelijkheid en help

Gevolgde standaarden

De website voldoet aan de W3C-regels.

Navigatiehulp

Met het kruimelpad kan u snel naar een hoger gelegen niveau terugkeren en situeren waar u zich in de navigatiestructuur bevindt. In de functionele navigatie onderaan is er een aanklikbare sitemap. Doorheen de volledige site blijft de hoofdnavigatie, namelijk de thema’s ‘hoe bereiken’, ‘waar slapen’, ‘wat doen’, 'uitgaan', ‘antwerpen op maat’ en ‘praktisch’ beschikbaar.

Afbeeldingen

De afbeeldingen op deze site worden tekstueel beschreven met behulp van ALT-attributen. Zuiver decoratieve grafische elementen bevatten lege ALT-attributen.

Visueel ontwerp

Elke pagina biedt bovenaan in de functionele navigatie de mogelijkheid om de lettergrootte aan te passen door middel van de drie knoppen links van het zoekveld. Deze site maakt gebruik van css voor de lay-out van de pagina’s.

Printversie

Van alle pagina’s is een aparte, printvriendelijke versie beschikbaar.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of reacties? info@visitantwerpen.be